Képzéseink

BIOTECHNOLÓGIA MSC

Ez a képzés az Általános Orvostudományi Karon érhető el.

 

Megszerezhető szakképzettség: okleveles biotechnológus

Képzési forma: angol nyelvű mesterképzés

Képzési idő: 4 félév

Képzési terület: természettudományi

Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas, önköltséges (400.000 Ft/félév)

Jelentkezés határideje: 2021. február 15. (felvi.hu oldalon)

Felvételi elbeszélgetés, angol nyelven 

Időpont: 2021.06.10.

Pótidőpont: 2021.06.27.

A felvételi elbeszélgetés a járványhelyzetre tekintettel az előre megadott időpontokban online kerül lebonyolításra, Skype interjú keretében

Amennyiben Ön a meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető végzettségek valamelyikével rendelkezik, előzetes kreditelismertetési kérelmet kellett benyújtania az Általános Orvostudományi Kar Tanulmányi Hivatalához (7624 Pécs, Szigeti út 12.) Amennyiben ezt még nem tette meg, kérjük haladéktalanul, de legkésőbb 2022. június 10-ig küldje meg a gajdocsi.erzsebet@pte.hu e-mail címre.

A kérelemhez tartozó nyomtatvány aKar honlapjáról tölthető le.
A kreditelismertetési eljárásról határozat formájában kap értesítést, melyet legkésőbb 2022. július 9-ig kell feltöltenie az e-felvételi rendszerébe.

 

Felvételi elbeszélgetés témakörök

FELVÉTELI KÖVETELMÉNY

Felsőfokú szakirányú oklevél, megfelelő angol nyelvtudás

A biotechnológia mesterképzési szakra, teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a természettudomány képzési területről a biológia, a környezettan, a műszaki képzési területről a biomérnöki, a környezetmérnöki alapképzési szak.

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá a természettudomány, az agrár, a műszaki, az orvos-és egészségtudomány képzési terület alapképzési szakjai.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

SPECIALIZÁLÓDÁS A KÉPZÉS SORÁN

gyógyszer-biotechnológia, orvosi biotechnológia


gyógyszer-biotechnológia specializáción végzettek képessé válnak komplex biotechnológiai tervezési, kutatási és technológiai fejlesztési tevékenységek inicializálására, elvégzésére, illetve koordinálására, vezetésére, innovációs tevékenységek hatékony végzésére. Ezen túlmenően képesek lesznek gyógyszerek, első helyen biofarmáciák, biotechnológiai eljárásokkal történő előállítására, a biotechnológiai úton előállított gyógyszerek analízisére, formulázására, diagnosztikumok biotechnológiai úton történő előállítására, valamint genomikai adatok feldolgozására és funkcionális genomikai vizsgálatok kivitelezésére új gyógyszerek kifejlesztése érdekében. 

Az orvosi biotechnológia specializáción végzettek alkalmasak:

  • molekuláris interakciók leírására alkalmas, molekuláris és rendszerszemléletű biológiai (systems biology) és genetikai ismeretek sejt és szövet-mérnöki fejlesztésében való alkalmazására;
  • molekuláris biotechnológiai és farmakogenetikai ismereteik nanotechnológia területén való alkalmazására;
  • sejt és molekuláris (szerológiai) immunológiai módszertan elsajátítása
  • molekuláris diagnosztikai ismeretek elsajátítására (array és real-time analizáló módszerek);
  • molekuláris támadáspontok ismeretének elsajátítására (extra- és intracelluláris és intranukleáris jeltovábbítás);
  • transzgenikus teszt állatok és az ehhez szükséges komplex vektorok létrehozására;
  • preklinikai és klinikai gyógyszerkutatás- és fejlesztés fázisainak ismerete alapján biotechnológiai gyógyszerkutatási és fejlesztési tevékenységre;
  • autológ transzplantációs szövetek előállítására;
  • génterápiában alkalmazott vektorok ismeretére és előállítására.

ELÉRHETŐSÉGEK

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Stratégiai Marketing és Toborzó iroda
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel: +36 72 536 206
info@aok.pte.hu

 

Események

A hónap eseményei

2024 április
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5